תקנון האיגוד הישראלי לנוירוכירורגיה

האיגוד האיגוד הישראלי לנוירוכירורגיה וחבריו

האיגוד הישראלי לנוירוכירורגיה מונה 55 חברים פעילים, הפועלים במסגרת שש מחלקות המוכרות להתמחות. בשנים האחרונות מודגשת מגמת התמקצעות היתר בתחומי הפעילות השונים, כגון טראומה נוירוכירורגית למוח ולחוט השדרה, ניתוחי שדרה למחלות ניווניות וגידולים, נוירוכירורגיית ילדים, נוירוכירורגיה וסקולרית, ניתוחי בלוטת יותרת המוח, נוירוכירורגיה אונקולוגית, נוירוכירורגיה פונקציונלית ורדיוכירורגיה.

מטרות האיגוד הישראלי לנוירוכירורגיה

 • פיתוח וקידום מקצוע הנוירוכירורגיה.
 • שמירה על סטנדרטים מקצועיים ועל רמה אתית–מקצועית.
 • ייצוג האיגוד בגופים בינלאומיים מקצועיים ומדעיים.

פעילות ונקודות ציון של האיגוד הישראלי לנוירוכירורגיה

 • קיום כינוסים שנתיים, שאליהם מוזמנים נוירוכירורגים מובילים בעולם.
 • חלוקת פרס שנתי לעבודת מחקר מצטיינת שבוצעה על–ידי מתמחה.
 • שינוי מסלול ההתמחות בנוירוכירורגיה והתאמתו לעידן הנוכחי.
 • פעילות להעברת חוק הקסדות.
 • ייצוג הפן הרפואי בעת הדיונים על חוק קביעת המוות המוחי.
 • קיום לימודי המשך דו–חודשיים למתמחים בנוירוכירורגיה.
 • מתמחים מהאיגוד משתתפים בקורס אירופי ארבע–שנתי למתמחים.
 • נציגי האיגוד חברים ב–UEMS ומשתתפים בקביעת הסטנדרטים ותוכניות ההתמחות שיונהגו באירופה המאוחדת.
 • האיגוד חבר באיגוד האירופי ובאיגוד העולמי לנוירוכירורגיה. חבר האיגוד משמש כמזכיר האיגוד האירופי, וחברי האיגוד משמשים כחברים בוועדות שונות באיגוד האירופי ובאיגוד העולמי, כגון ועדת אתיקה וועדת נוירואונקולוגיה.