קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: מחוז צפון

למשרד הבינוי והשיכון דרושים/ות יועצים/ות רפואיים המומחים/ות בתחומי בריאות הציבור, רפואה פנימית, אורתופדיה, נוירולוגיה וראומטולוגיה

למינהל הסיוע בדיור במשרד הבינוי והשיכון דרוש/ה:
יועץ/ת רפואי/ת - בעל תואר דוקטור לרפואה וניסיון מקצועי מעל 5 שנים באחת לפחות מן ההתמחויות הבאות: בריאות הציבור, רפואה פנימית, אורתופדיה, נוירולוגיה, ראומטולוגיה. בנוסף, בעלי ניסיון מוכח בוועדות רפואיות.
הרופאים/ות יידרשו לקבוע על בסיס מסמכים רפואיים, אם קיים הכרח לשינוי תנאי המגורים בגין בעיות רפואיות של הפונים.
חלק מהפניות שיבדקו יועברו לחוות דעת נוספת של הוועדה הרפואית.
ההעסקה מבוקשת באזור: צפון.

דרישות התפקיד:
* בדיקת תיקים במשרדי המחוז פעם בשבוע (כל אימת שיצטברו 10 תיקים לפחות), מספר תיקים לבדיקה בטווח של כ-30 עד 100 לחודש.
* התייעצות בדואר אלקטרוני, ככל שיידרש.
התשלום יהיה בהתאם לתעריף חשכ"ל "נותני שירותים" הוראת תכ"מ מס' 13.9.2.1. יועץ 1 (כיום 327 ₪ בתוספת מע"מ לשעה - ממוצע של 7 תיקים לשעה).
כללי: חוזה לשנה ייחתם עם הזוכים, עם אופציה לשנתיים נוספות.
הקריטריונים לבחירת היועץ/ת הרפואי/ת הינם: ניסיון בוועדות ותואר אקדמי/השכלה כנדרש לעיל.

המעוניינים/ות ישלחו קורות חיים המעידים על ניסיון בוועדות רפואיות, יחד עם תעודות השכלה + התמחות בצירוף המלצות עד לתאריך 22/4/2019 לגב' חופי כהן אגף אכלוס, משרד הבינוי והשיכון, קריית הממשלה מזרח ירושלים ת"ד 18110 ירושלים מיקוד: 91180.

לבירורים ניתן לפנות לגב' חופית כהן, באמצעות דוא"ל:chofitc@moch.gov.il