מחקרים

האם התערבות ניתוחית לתיקון היצרות תסמינית בקרוטיד מעלה סיכון לשבץ?

הנחת תומכן, במקום כריתה תוך-כלית, וגיל מעל 80 נמצאו קשורים לעליה בהיארעות שבץ איסכמי חד-צדדי לאחר התערבות ניתוחית לתיקון היצרות תסמינית של הקרוטיד

צילום מבדיקת MRI, שבץ מוחי. אילוסטרציה

היצרות של עורק הקרוטיד הינה גורם סיכון מרכזי לשבץ, כאשר טיפול ניתוחי של היצרות זו, היא שיטה מרכזית במניעה של אירועים איכסמיים חוזרים. מחקרים אקראיים קודמים הציגו תועלת של הטיפול הניתוחי בהיצרות תסמינית של הקרוטיד. למרות זאת, ולמרות הטיפול הרפואי הקיים, אין נתונים מספקים על אודות הסיכון להתפתחות שבץ איסכמי (Ischemic Stroke - IS) חד-צדדי מאוחר, ועל גורמי הסיכון המרכזיים להתפתחות שבץ במצב זה.

החוקרים בחנו את הסיכון לפתח IS חד-צדדי לאחר התקופה הפרי-אופרטיבית (עד 30 ימים מהניתוח) במסגרת מחקר לאומי בשבדיה שהתקיים בין השנים 2008-2017. המחקר בוצע בשיטת עוקבה מבוססת רישום של מטופלים עם היצרות תסמינית של הקרוטיד. לצורך בניית מאגר הנתונים, החוקרים השתמשו במאגרי Swedvascי(The Swedish National Registry for Vascular Surgery) ו-Riksstrokeי(The Swedish Stroke Registry) בשילוב עם תיקים רפואיים מבתי החולים - לבחינת התוצאים. החוקרים בחנו את הסיכונים לשבץ מכל סוג ותמותה מכל סיבה לאחר התקופה הפרי-אופרטיבית, להערכת תוצאים שניוניים. החוקרים השתמשו ברגרסיה על שם COX על מנת לבחון את הקשר בין מאפיינים קליניים ותוצאים.

במחקר השתתפו 7,589 נבדקים (גיל ממוצע של 72±8 שנים, 68% גברים), שהיו במעקב למשך ממוצע של 4.2±2.6 שנים. תוצאות המחקר הדגימו כי IS חד-צדדי אירע ב-232 מטופלים, אשר מיתרגם להיארעות שנתית של 0.73%. בהשוואה לנבדקים בגילאי 65-79 שנים, גיל מבוגר מ-80 שנים נמצא קשור לעליה בסיכון להתפתחות שבץ איסכמי חד-צדדי (יחס סיכונים מתוקנן של 1.94, רווח בר-סמך של 95%, 1.43-2.65). הנחת תומכן בעורק הקרוטיד (Carotid Artery Stenting-CAS), בהשוואה לכריתה תוך כלית בעורק הקרוטיד (Carotid Endoarterectomy - CEA), נמצא קשור לעליה בסיכון לשבץ חד-צדדי (יחס סיכונים מתוקנן של 3.2, רווח בר-סמך של 95%, 2.03-5.03). בנוסף, נצפתה היארעות של 7.7% לשבץ מכל סוג שהוא, ו-19.6% מהנבדקים נפטרו במהלך תקופת המעקב.

מסקנת החוקרים הייתה כי בשבדיה שבין השנים 2008-2017 הייתה היארעות נמוכה של IS חד-צדדי לאחר טיפול בהיצרות תסמינית של הקרוטיד. ממצאים אלו מדגימים את היעילות והעמידות של ניתוחים לתיקון היצרות של הקרוטיד, בתנאי החיים האמיתיים. רק גיל מעל 80 שנים וביצוע CAS (לעומת CEA) נמצאו קשורים לעליה בהיארעות IS חד-צדדי לאחר התערבות ניתוחית.

מקור:

Kimberley Hammer, et al. (2022) “Low Incidence of Late Ipsilateral Ischaemic Stroke After Treatment for Symptomatic Carotid Stenosis in Sweden 2008–2017: Increased Risk in the Elderly and After Carotid Stenting.” European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, January 2022. Vol. 63, Issue 1, p. 24-32. doi.org/10.1016/j.ejvs.2021.09.019

נושאים קשורים:  מחקרים,  עורקי הקרוטיד,  שבץ,  השתלת תומכן
תגובות