ניטור תוך גולגלתי

ניטור תוך גולגלתי בקרב ילדים עם אפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי

מחקר זה מצא כי למרות העלייה במקרי אשפוז של ילדים עם אפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי, נצפתה דווקא ירידה בשיעורי הניטור התוך גולגלתי

25.03.2018, 17:42
בדיקת CT של הגולגולת (צילום: אילוסטרציה)
בדיקת CT של הגולגולת (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לבחון בצורה רטרוספקטיבית את המגמה העולמית של ניטור תוך גולגלתי (ICM - Intracranial monitoring) בקרב ילדים עם אפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי (MIE - Medically intractable epilepsy) בין השנים 2000 ל-2012.

החוקרים ביצעו ניתוח של מידע ממאגר ה-The Healthcare Cost and Utilization Project Kid's Inpatient על מנת לזהות אשפוזים עם קוד ICD-9-CM אשר מתאים ל-MIE ו-ICM בין השנים 2000 עד 2012.

החוקרים השתמשו במבחנים הסטטיסטיים χ2  ו-Fisher exact על מנת לבדוק את הקשרים בין משתנים בלתי תלויים לבין התוצאים. בנוסף, החוקרים השתמשו ברגרסיה לוגיסטית רב משתנית עבור משתנים המקושרים ל-ICM באמצעות רגרסיה בצעדים ובמבחן Cochran -Armitage על מנת לבחון מגמת שינוי של משתנים לאורך תקופת המחקר.

החוקרים מצאו שבמהלך תקופת המחקר הייתה עליה בשימוש ב-ICM, אמנם ביחס לעליה הגדולה באשפוזים של MIE, שיעור ה-ICM היה בירידה מ-5.39% בשנת 2000 ל-2.56% בשנת 2012 (p<0.001). למרות הירידה שנצפתה, ה-ICM הוביל ליותר הליכים ניתוחיים לטיפול באפילפסיה. בשנת 2000, רק ב-45.18% ממקרי ה-ICM בוצע ניתוח כריתה, ובשנת 2012 התבצעו ניתוחים ב-75.83% מהמקרים (p< 0.001).

תוצאות המחקר הראו כי שיעור הסיבוכים של ICM היה שווה, אם לא נמוך, לשיעור הסיבוכים בניתוח כריתה סטנדרטי. קיים שוני ביכולת הגישה ל-ICM, כאשר בקרב אפרו-אמריקאים ומטופלים עם Medicaid (ביטוח בריאות זול למשפחות ללא אמצעים בארה"ב) יש סבירות נמוכה בהרבה שיעברו ICM.

מסקנת המחקר בנוגע למגמה של ICM בקרב ילדים הייתה שישנה ירידה קטנה, אך מובהקת, בשיעורי השימוש ב-ICM במקרי MIE. הירידה שנצפתה הייתה שניונית לעליה משמעותית במספר האשפוזים עקב MIE. על מנת להבין את הסיבות לעליה הגדולה באשפוזים ומדוע היא לא הובילה לעליה בשיעורי ה-ICM יש צורך במחקרים נוספים.

מקור: 

Wang, T.R. et al. (2018) Neurology 90,9.

נושאים קשורים:  ניטור תוך גולגלתי,  אפילפסיה עמידה לטיפול תרופתי,  ניתוח כריתה,  מחקרים
תגובות