מחקרים

זמן עד לטיפול בטרומבואקטומיה אנדווסקולרית ותוצאים משבץ איסכמי

בקרב מטופלים עם שבץ איסכמי בכלי דם גדול, טיפול מוקדם יותר עם טרומבואקטומיה אנדווסקולרית בנוסף לטיפול תרופתי, בהשוואה לטיפול תרופתי בלבד, היה קשור עם רמה נמוכה יותר של נכות לאחר 3 חודשים

19.10.2016, 12:18
שבץ איסכמי (אילוסטרציה)
שבץ איסכמי (אילוסטרציה)

טרומבואקטומיה אנדווסקולרית (Endovascular thrombectomy) עם מכשירים מהדור השני בעלת יתרונות בקרב מטופלים עם שבץ איסכמי בשל חסימת כלי דם גדול. הבנת הקשר בין זמן הטיפול לתוצאים יעזור בקביעת המלצות טיפוליות.
מטרת המחקר הייתה לאפיין את חלון הזמן בו טרומבואקטומיה אנדווסקולרית קשורה עם תועלת, ואת המידה בה עיכוב בטיפול קשור עם תוצאים תפקודיים, תמותה ודימום תוך גולגולתי סימפטומטי.
נאספו נתונים דמוגרפים, קליניים והדמייתים כמו גם תוצאים תפקודיים והדמייתים ממחקרי פאזה 3 אקראיים שכללו stent retrievers או מכשור דור שני אחר ופורסמו עד יולי 2016. זוהו 5 מחקרים שכללו מטופלים ב-89 מרכזים בינלאומיים.
החשיפה הייתה טרומבואקטומיה אנדווסקולרית בנוסף לטיפול תרופתי בהשוואה לטיפול תרופתי בלבד.
התוצא הראשוני שנמדד היה מידת הנכות (טווח mRS, 0-6, ניקוד נמוך יותר מעיד על נכות קלה יותר) לאחר 3 חודשים, בוצעה אנליזה עם common odds ratio (cOR) על מנת לזהות הטייה בניקוד הנכות על טווח ה-mRS. תוצאים משניים כללו תפקוד ללא תלות לאחר 3 חודשים, תמותה עד 3 חודשים ומעבר לדימום סימפטומטי.
בקרב כל 1287 המטופלים [טרומבואקטומיה אנדווסקולרית בנוסף לטיפול תרופתי (634 מטופלים); טיפול תרופתי בלבד (653 מטופלים) בחמישה מחקרים (גיל ממוצע 66.5 (סטיית תקן 13.1); נשים 47.0%], הזמן מתחילת הסימפטומים לרנדומיזציה היה 196 דקות (IQR 142-267). בקרב קבוצת הטיפול האנדווסקולרי, הזמן מתחילת הסימפטומים עד לכניסה עורקית היה 238 דקות (IQR 180-302) וזמן מתחילת הסימפטומים לרה-פרפוזיה היה 286 דקות (IQR 215-363). לאחר 90 יום, ניקוד ה-mRS הממוצע היה 2.9 (95%CI 2.7-3.1) בקבוצת הטיפול האנדווסקולרי בהשוואה ל-3.6 (95%CI 3.5-3.8) בקבוצת הטיפול התרופתי. הסיכוי לתוצא טוב יותר מבחינת נכות לאחר 90 יום (חלוקה במדרג mRS) עם טיפול אנדווסקולרי ירד עם זמן ארוך יותר מתחילת הסימפטומים עד לכניסה עורקית: cOR ב-3 שעות 2.79 (95%CI 1.96 -3.98), absolute risk difference לניקוד נכות נמוך יותר 39.2% ; cOR ב-6 שעות 1.98 (95%CI 1.30-3.00), absolute risk difference 30.2%; cOR ב-8 שעות 1.57 (95%CI 0.86-2.88), absolute risk difference 15.7; נשמרה מובהקות סטטיסטית עד 7 שעות ו-18 דקות. בקרב 390 מטופלים שהשיגו רה-פרפוזיה משמעותית עם טרומבואקטומיה אנדווסקולרית, כל שעה עיכוב ברה-פרפוזיה הייתה קשורה עם רמה חמורה יותר של נכות [cOR 0.84 (95%CI 0.76-0.93) ; absolute risk difference -6.7%] ופחות תפקוד ללא תלות [OR 0.81 (95%CI 0.71-0.92), absolute risk difference -5.2% (95%CI -8.3% - -2.1%)], אבל ללא הבדל בתמותה [OR 1.12 (95%CI 0.93-1.34) ; absolute risk difference 1.5% (95%CI -0.9% - 4.2%)].
מסקנת החוקרים הייתה כי במטא אנליזה זאת של מטופלים עם שבץ איסכמי בכלי דם גדול, טיפול מוקדם יותר עם טרומבואקטומיה אנדווסקולרית בנוסף לטיפול תרופתי, בהשוואה לטיפול תרופתי בלבד, היה קשור עם רמה נמוכה יותר של נכות לאחר שלושה חודשים. היתרונות נעשו לא משמעותיים לאחר 7.3 שעות.

ערכה: נועה יקירביץ

מקור:
Saver JL, Goyal M, van der Lugt A, Menon BK, Majoie CBLM, Dippel DW, Campbell BC, Nogueira RG, Demchuk AM, Tomasello A, Cardona P, Devlin TG, Frei DF, du Mesnil de Rochemont R, Berkhemer OA, Jovin TG, Siddiqui AH, van Zwam WH, Davis SM, Castaño C, Sapkota BL, Fransen PS, Molina C, van Oostenbrugge RJ, Chamorro Á, Lingsma H, Silver FL, Donnan GA, Shuaib A, Brown S, Stouch B, Mitchell PJ, Davalos A, Roos YBWEM, Hill MD, . Time to Treatment With Endovascular Thrombectomy and Outcomes From Ischemic Stroke: A Meta-analysis. JAMA. 2016;316(12):1279-1288. doi:10.1001/jama.2016.13647

נושאים קשורים:  שבץ,  שבץ איסכמי,  טרומבואקטומיה אנדווסקולרית
תגובות